ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 17.01.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N01 01 საკრებულოს როგგარეშე სხდომის ოქმი 01/17/2019 01/18/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.01.2019 წლის სხდომის ოქმი N02 02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/25/2019 01/25/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.02.2019 წლის სხდომის ოქმი N03 03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/25/2019 02/26/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 15.03..2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N04 04 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 03/15/2019 03/15/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 18.03.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N05 05 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 03/18/2019 03/19/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.03.2019 წლის სხდომის ოქმი N06 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/29/2019 03/29/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 17.04.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N07 07 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 04/17/2019 04/18/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22.04..2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N08 08 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 04/22/2019 04/23/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30.04.2019 წლის სხდომის ოქმი N09 09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/30/2019 03/01/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.05.2019 წლის სხდომის ოქმი N01 10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/31/2019 05/31/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.06.2019 წლის სხდომის ოქმი N011 11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/26/2019 06/27/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31.07.2019 წლის სხდომის ოქმი N012 12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/31/2019 07/31/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 19.08.2019 წლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N013 13 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 08/19/2019 08/20/2019 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.12.2015 სხდომის ოქმი 25 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/30/2015 12/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 18.01.2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1 N01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/25/2018 01/25/2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა N1
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს15.01.2016 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/15/2016 01/18/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშე სხდომა 06.01.2017 N01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/06/2017 01/09/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 13.01.2015 სხდომის ოქმი N01 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/13/2015 01/13/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/23/2018 01/23/2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 26.01.2016 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/26/2016 01/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N02 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N02 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 N02 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01/11/2017 01/13/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.01.2015 სხდომის ოქმი N02 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/28/2015 01/28/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.01.2018 N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.01.2018 01/31/2018 01/31/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.01.2016 სხდომის ოქმი N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/29/2016 01/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 12.02.2015 სხდომის ოქმი N03 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/12/2015 02/12/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 05.02.2016 სხდომის ოქმი N04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/05/2016 02/05/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 22.02.2018 N04 რიგგარეშე სხდომის ოქმი 02/22/2018 02/22/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.02.2015 სხდომის ოქმი N04 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/25/2015 02/25/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.02.2015 სხდომის ოქმი N05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/27/2015 02/27/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 16.02.2016 სხდომის ოქმი N05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/16/2016 02/16/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.02.2018 N05 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/28/2018 02/28/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 26.02.2016 სხდომის ოქმი N06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 02/26/2016 02/26/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.03.2018 N06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2018 03/30/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 04.03.2016 სხდომის ოქმი N07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/04/2016 03/04/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.04.2018 N07 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/27/2018 04/27/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.03.2016 სხდომის ოქმი N08 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/30/2016 03/30/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სხდომის ოქმი 31.05.2018 N08 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/31/2019 05/31/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 13.05.2015 სხდომის ოქმ N09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/13/2015 05/13/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის საკრებულოს სხდომის ოქმი N09 N09 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01.05.2017 05/01/2017 05/05/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.04.2016 სხდომის ოქმი N09 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/27/2016 04/27/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 13.06.2018 N09 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 05/13/2018 05/13/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 21.05.2015 სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/21/2015 05/21/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.05.2016 სხდომის ოქმი N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/30/2016 05/30/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N10 N10 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N10 05/31/2017 06/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N10
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.06.2018 N10 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2018 06/29/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.07.2018 N11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/31/2018 07/31/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.05.2015 სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 05/29/2015 05/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N11 N11 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 09.06.2017 06/09/2017 06/12/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 15.06.2016 სხდომის ოქმი N11 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/15/2016 06/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages