ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 08.06.2015 სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/08/2015 06/08/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 13.08.2018 N12 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 08/13/2018 08/13/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N12 N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი N12 06/21/2017 06/23/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N12
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.06.2016 სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2016 06/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 18.06.2015 სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/18/2015 06/18/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.08.2018 N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/27/2018 08/27/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N13 N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.06.2017 06/30/2017 07/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N13
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.09.2018 N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/28/2018 09/28/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.07.2016 სხდომის ოქმი N13 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/27/2016 07/27/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.06.2015 სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 06/29/2015 06/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14 N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 17.07.2017 07/17/2017 07/20/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N14
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 08.08.2016 სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/08/2016 08/08/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 02.07.2015 სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/02/2015 07/02/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 N15 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N15 07/31/2017 08/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.10.2018 N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/22/2018 10/22/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 10.08.2016 სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/10/2016 08/10/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.07.2015 სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 07/29/2015 07/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N16 N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 21.08.2017 08/21/2017 08/25/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 15.11.2018 N16 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 11/15/2018 11/15/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.08.2016 სხდომის ოქმი N16 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/29/2016 08/29/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.09.2016 სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/28/2016 09/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 27.08.2015 სხდომის ოქმი N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 08/27/2015 08/27/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N17 N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 23.08.2017 08/23/2017 08/28/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N17
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.11.2018 N17 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/22/2018 11/22/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N18 N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 31.08.2017 08/31/2017 09/03/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი N118
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 17.12.2018 N18 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 11/17/2017 12/17/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 19.10.2016 სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/19/2016 10/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 29.09.2015 სხდომის ოქმი N18 საკრებულოს სხდომის ოქმი 09/29/2015 09/29/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N19 N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.09.2017 09/29/2017 10/02/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 24.12.2018 N19 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 12/24/2018 12/24/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.10.2016 სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/28/2016 10/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.10.2015 სხდომის ოქმი N19 საკრებულოს სხდომის ოქმი 10/28/2015 10/28/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N20 N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 15.11.2017 11/15/2017 11/20/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.12.2018 N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2018 12/28/2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 15.11.2016 სხდომის ოქმი N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/15/2016 11/15/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N20 N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.10.2017 10/27/2017 10/31/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 09.11.2015 სხდომის ოქმი N20 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/09/2015 11/09/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.11.2016 სხდომის ოქმი N21 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/25/2016 11/25/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N21 N21 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 10.11.2017 11/10/2017 11/13/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 16.11.2015 სხდომის ოქმი N21 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/16/2015 11/16/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 19.12.2016 სხდომის ოქმი N22 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/19/2016 12/19/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N22 N22 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 20.11.2017 11/20/2017 11/27/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 25.11.2015 სხდომის ოქმი N22 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/25/2015 11/25/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 28.12.2016 სხდომის ოქმი N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/28/2016 12/28/2016 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N23 N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.11.2017 11/22/2017 11/27/2017 საკრებულოს სხდომის ოქმი
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს 30.11.2015 სხდომის ოქმი N23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 11/30/2015 11/30/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N24 N24 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 24.11.2017 11/24/2017 11/28/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს სხდომის ოქმები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულს24.12.2015 სხდომის ოქმი N24 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/24/2015 12/24/2015 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N25 N25 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 18.12.2017 12/18/2017 12/22/2016 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N26 N26 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 25.12.2017 12/25/2017 12/31/2017 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

Pages