ცხელი ხაზი : 599647050

მერიის საშტატო ნუსხა

სამსახური/განყოფილებათანამდებობა სახელი , გვარისაკონტაქტო ნომერი
1 მერი ბესიკ ფარცვანია571 17 00 17
2 მერის პირველი მოადგილე   
3 მერის  მოადგილე ცოტნე შონია599701144
4მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტარიელ ჯანჯღავა599-85-72-00
5მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენლი  ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტავრო ჭანტურია599 85 72 01
6მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ობუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში თორნიკე კაკაჩია599-85-72-02
7მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახტანგ მოლშხია599-85-72-03
8მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერისწარმომადგენელი მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში თამაზ ღვინჯილია599-85-72-04
9მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერაბ კვარაცხელია599-85-72-05
10მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში მურმან ქარაია599-85-72-06
11მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ანზორ შეროზია599  85 72 07
12მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოჩა ქუხილავა599 85 72 10
13მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში მამუკა ჩხაპელია599-85-72-12
14მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში   
15მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯონი გოგოხია599 85 72 13
16მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მერის წარმომადგენელი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახტანგ კვირკველია599857209
17მერის წარმომადგენელიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანზორ ფიფია 599 85 72 08
18წარმომადგენლის ასისტენტიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელის ასისტენტი ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანელა ღვინჯილია599 85 70 86
19წარმომადგენლის ასისტენტიI კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელის ასისტენტი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში თეიმურაზ გოგოხია591 91 03 40
20წარმომადგენლის ასისტენტიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელის ასისტენტი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ეთერ ბერია599 85 70 93
 ადმინისტრაციული
სამსახური
 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი ლაშა არქანია599 85 70 71
 ადმინისტრაციული სამსახურის
 საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი ბადრი კალანდია599 85 70 63
  საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ნანა კვარაცხელია599 85 71 14
 საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ბადრი მიქავა599 85 70 61
 საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბელა შანავა599 85 71 12
 საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილება
 III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
  საქმისწარმოებისა
 და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  განყოფილებაა
 II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში ირმა კალანდია59 8570 66
 ადმინისტრაციული სამსახურის ადმიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების
უფროსი
  ნანა კვარაცხელია599 85 71 05
 ადმიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლელა ნაჭყებია599 85 71 58
 ადმიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მამუკა კვარაცხელია599 85 70 64
 ადმიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   
 ადმიანური რესურსების მართვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რუსუდან კვარაცხელია 
 ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი ეკატერინე ბელქანია599 85 72 20
 ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   კობა კაკაჩია599 85 70 65
 ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   თეიმურაზ ჩიქობავა599 85 70 62
 ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
 III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხათუნა თორდია591 91 87 80
 ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილება
 I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  დარიკო ბერია599 85 71 97
 ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების
უფროსი 
 ჯემალ ბელქანია59910 09 42
 იურიდიული განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   გიორგი გოგიბერიძე599 11 70 50
 იურიდიული განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი     
 იურიდიული განყოფილება III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარი მოლაშხია591 01 97 27
 ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების
უფროსი 
 დავით სოსელია 599 85 71 85
 შესყიდვების განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  თემურ ფიფია599 85 70 88
 შესყიდვების განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 თეა სარია599 85 71 17
 საბიუჯეტო დაგეგმვის
განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
განყოფილების უფროსი
   
 საბიუჯეტო დაგეგმვის
განყოფილება
 
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
 თამარ კვარაცხელია599 85 70 59
 საფინანსო ზედამხედველობის,
ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი ილია სალია595 95 65 30
 საფინანსო ზედამხედველობის,
ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ფერიდე ფიფია599 85 70 69
 საფინანსო ზედამხედველობის,
ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ნინო ჯოლოხავა599 85 70 68
 სახაზინო მომსახურებისა
 და შემოსავლების ანალიზის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი ნანა კვარაცხელია599 85 70 67
 სახაზინო მომსახურებისა
 და შემოსავლების ანალიზის განყოფილება
 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირაკლი ეგია595 9528 07
 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 გელა სალია599 85 7118
 დარგობრივი ეკონომიკის,ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი თეიმურაზ მებონია599 85 71 09
 დარგობრივი ეკონომიკის,ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
 დარგობრივი ეკონომიკის,ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სოფიო კვარაცხელია595 00 04 15
 დარგობრივი ეკონომიკის,ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  შალვა შანავა558 9 539 50
 დარგობრივი ეკონომიკის,ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ვიტალი ღვინჯილია595 95 28 09
 ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი ელგუჯა ძაძამია599 07 62 90
 ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ქეთევან ფიფია599 85 71 61
 ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ვლადიმერ გაბელია 
 ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ირაკლი ფიფია599 85 71 21
 ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  თენგიზ სართანია599 80 69 19
 ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი გია შელია599 85 71 22
 ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
 ურბანული განვითარების, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ლევან შენგელაია599 93 45 03
 საორგანიზაციო და სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი ჯემალ კვარაცხელია599 85 71 40
 საორგანიზაციო და სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ირაკლი ძაძამია599 38 38 66
 საორგანიზაციო და სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ვლადიმერ
ზარქუა
597 53 97 79
 საორგანიზაციო და სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ლევან ეგია591 93 45 99
 ზედამხედველობის სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 ლაშა კვარაცხელია599 99 67 36
 რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი   
 რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლევან ბელქანია 599 85 71 19
 რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  გიორგი კაკაჩია599 85 70 97
 რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლევან ჟვანია591 92 99 86
 რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  რევაზ ლემონჯავა551 38 46 06
 შიდა აუდიტის სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 ბეჟან შანავა599 85 71 11
 შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი  ნანა უბილავა599 44 28 90
 შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
 შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მანუჩარ კაკაჩია595 95 29 72
 ინსპექტირების განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი თეიმურაზ შანავა599 85 71 79
 ინსპექტირების განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მანანა გულუა591 91 14 18
 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 მერაბ შონია599 85 71 10
 ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
განყოფილების უფროსი
 ციალა კვარაცხელია596 12 44 11
 ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  რუდიკ ჟვანია599 85 70 91
 ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  ვინარი აბრალავა595 03 47 85
 სოციალური მომსახურების განყოფილებამეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
განყოფილების უფროსი
 გიორგი ანთია599 85 71 55
 სოციალური მომსახურების განყოფილება I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მანანა კაკაჩია599 85 71 15
 სოციალური მომსახურების განყოფილება II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ირმა ჯიჯელავა599 85 71 62
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-
სამსახურის უფროსი
 ვახტანგ ფიფია599 85 71 50
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მერაბ დემურია599 85 71 59
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ზაქრო კალანდია599 85 71 67
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ირინე სამუშია599 85 71 63
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მზია ქარდავა599 85 71 56
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლაშა მებონია 599 85 71 68
 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  რიმა შარტავა599 85 71 64
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი კორნელ კვარაცხელია599 85 72 30
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ნანა მოლაშხია599 85 70 92
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ოლეგ შანავა599 85 71 06
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  თეა ქარჩავა599 85 71 07
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ბაკურ ზარქუა599 85 71 27
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ზაურ სამუშია599 85 71 77
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ოლღა შამუგია591 91 21 61
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლელა კალანდია599 19 84 90
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სოფიო ჭითანავა599 85 71 28
 კულტურის,განათლების,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  თამარ ლუკავა597 95 57 22
      
 ხელშეკრულებით    
1მერის  თანაშემწე  გიორგი კვარაცხელია591914541
2მძღოლი  რევაზ ზარქუა599857133
3მისაღების მდივანი  ელზა კვარაცხელია599 857095
4აიტი სპეციალისტი(კომპიუტერული პროგრამების მომსახურე)  ირაკლი ლუკავა599857058
გააზიარე