ცხელი ხაზი : 599647050

საკრებულოს სხდომა 31.05.2019

31 May, 2019

 31 მაისს 12:00 სთ–ზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე თემურ ღვინჯილია. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია -მუნიციპალიტეტის
მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
3.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის #44 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით
მომხსენებელი: მანანა ჭანია, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
4. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის
მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის
უფროსი
5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის
მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
6.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში აუქციონის ფორმით იჯარით გაცემაზე მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: გელა სალია, მუნიციპალიტეტის
მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
7. სხვადასხვა
ა) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის
შესრულების მიმოხილვა ნაზარდი ჯამით
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
ბ) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის აპრილის თვის შესრულების შესახებ.
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

გააზიარე