ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების კომისიის სხდომა

29 იანვარი, 2020

   ✔ დღეს, 29  იანვარს  სოციალური   და   ჯანდაცვის    პროგრამების   მართვისა    და ადმინისტრირების   კომისიის    სხდომა    გაიმართა.
 ✔   სხდომას თავმჯდომარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე სევერიანე შეროზია.

  ✔    განხილულიქნა შემოსული განცხადებები და მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები.
   ✔    წალენჯიხის    მუნიციპალიტეტის 2020   წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების კომისიის გადაწყვეტილებით, დაფინანსდნენ:

    ✔   ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტები. მოქალაქეები ახალშობილ ოჯახთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების ფარგლებში, მრავალშვილიანი, იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალეზზე მყოფი   პაციენტები.

გააზიარე